Meslek lisesi, memleket meselesi…

AddThis Social Bookmark Button

.

Bir yandan bakıyorsunuz üreticiler nitelikli eleman ihtiyacından yakınıyor; diğer taraftan bakıyorsunuz diplomalı işsizlerin sayısı günden güne artıyor. Problem, işsizlerin ellerinde mesleklerinin iş adamlarının ihtiyaç duyduğu alanlara hitap etmemesi.

İstihdam konusunda tek sorun işsizlik değil; aynı zamanda en az o kadar tehlikeli olan bir problem de işçisizliktir. Eğer yeteri kadar ara elaman yoksa, arz talep dengesi bozulur, üretim maliyetleri artar, üretim kalitesi düşer, iş gücü ve kaynaklar verimsizleşir ve sonuçta ekonomi ciddi zarar görür… Özetle işçisizlik de  en az işsizlik kadar tehlikelidir.

Ankara’dan sizin; hangi ilde, hangi sektörde, hangi seviyede, ne kadar elemana ihtiyaç duyduğunu belirlemeniz; daha sonra da bu sektörlere gerekli olan nitelikli elemanları; hangi ilde; hangi okulda; hangi kontenjanlarla; ne şekilde karşılanacağına karar vermeniz çok mümkün değil.

Meslek liselerinin mutlaka yerel yönetimlerin kontrolüne verilmesi gerekmektedir. Belediyeler kendi sınırları içerisindeki sektörlerin işçi ihtiyacına göre, meslek liselerinde gerek kontenjanları artıracak veya kısacak, gerekse yeni bölümler açtıracaktır. Böylelikle hem üreticinin ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacına cevap verilecek, hem de işsiz mezunlar ordusu giderek azaltılacaktır.

Yerel yönetimler bu sistemi çalıştırırken milli eğitim bakanlığıyla koordineli olarak çalışacak; Milli eğitim bakanlığı, belediye ile o yörenin önde gelen sanayici, iş adamı, iş adamı dernekleri, ticaret ve esnaf odaları ile olan koordinasyonu sağlayacaktır. Bu kuruluşlarla aylık yapılacak toplantılarla o şehrin ihtiyaçları belirlenerek ona göre bir bölüm ve kontenjan ayarlaması yapılabilecektir.

Mesela ihtiyaca göre Bursa’da otomotiv ilgili bölümlerin kontenjanı artırılırken, Antep’te tekstil, Antalya’da Turizm ile ilgili bölümlere ağırlık verilerek ihtiyaca göre ayarlamalar yapılabilir.

İstihdam sorunu ile meslek liseleri arasındaki denge bağlantısı bu şekilde kurulmalıdır.  Ve yerel yönetimler Milli Eğitim ile koordineli olarak; iş adamı dernekleriyle, ticaret ve esnaf odaları ile kurduğu mecliste belirleyeceği ihtiyaca göre o şehirdeki meslek liselerinin bölüm, adet ve kontenjanlarını her yıl güncelleyerek revize etmelidir. Böyle yapılırsa ortaya mükemmel bir sitem çıkar.

Böylece hem çok kaliteli ara eleman yetişir, hem de yetişen elemanlarda işsizlik sorunu olmaz. Özellikle Almanya bu sorunu bu şekilde çözmüştür.

Burada 30’a 70 sistemini işler hale getirip, periyodik sınavlarla öğrencilerin %30’unu seçip Anadolu liselerine yerleştirmek, kalan %70’ini de meslek liselerine ayırmak çok önemli.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimli üretimi gerçekleştirebilecek, kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim liseleri son derece önemlidir. Dünyada sanayileşmiş ülkelerin lise dağılımı %65 meslek lisesi % 35 düz lise iken bu sayı ülkemizde neredeyse tam tersi durumdadır.

Evet, Türkiye’nin önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olan Türkiye Etkin Sanayici ve İş Adamları Federasyonu TESİAD Genel Başkanı Sayın İlyas Bozkurt’un konuyla ilgili görüşlerini dinlerken yazıma ilham kaynağı olan ifadesinde de dediği gibi “MESLEK LİSESİ, MEMLEKET MESELESİ”…

Kategori: Kent Gazetesinde Yayınlanan Köşe Yazıları